Kazık Testleri ve İnklinometre Ölçümleri

Geoteknik veri toplanabilmesi için en önemli işlemlerden biri olan kazık testleri ve ölçümleri Geofaz tarafından gerçekleştirilmektedir.